tr
ende

Magnezyum CNC Plakalar,kauçuk etiket,silikon etiket ve emprime kalıpları

25.10.2019
762
Magnezyum CNC Plakalar,kauçuk etiket,silikon etiket ve emprime kalıpları

Magnezyum CNC plakalar, aşağıdaki özellikleri nedeniyle CNC talaş kaldırma, işleme ve kalıp imalatı kullanımında tercih edilmektedir;

Ürün Özellikleri
 • Hafiftir ve aynı zamanda yüksek özgül sertliğe sahiptir.
 • High Speed Cutting: Kesme Ataleti (Kesmeye karşı direnci), pirinç veya demire kıyasla çok daha düşüktür. Bu nedenle yüksek hızda (high speed cutting) talaş kaldırma ve oymaya uygundur. 5-6 katı hızlarda talaş kaldırma veya kesme yapılabilir.
 • Isıyla genleşme veya boyut değiştirme özelliği çok düşük olup bu noktadan da diğer metallerden daha avantajlıdır. Alüminyum gibi vb. gibi kesme bıçağına yapışmaz.
 • Isıyı iyi iletir. Çabuk ısınıp çabuk soğur ve kolay işlenmesi ile birlikte kesici takımın uzun ömürlü olmasını sağlar. Neredeyse 2 katına yakın ömür sağlar.
 • Elektromanyetik kalkan özelliğine sahip olup manyetik alan oluşturmaz
 • İyi sönümleme yeteneğine sahiptir. Titreşim oluşumunu en alt seviyede tutar.
 • Magnezyum madeni, dünyada birçok yerde bulunan zengin bir kaynaktır. Geri dönüşüme uygun çevreci bir metaldir.
 • Magnezyum tuzları doğada bulunan element olduğu için, CNC talaşları toprak ve suya zarar vermez.
 • Talaş kaldırma esnasında ihtiyaç duyulan güç tüketimi diğer metallere göre daha azdır.
 • Kaldırılan talaş, magnezyum metalinin özelliğinden dolayı, kesici takım ve bıçaklara sarılmadığı için ömürlerinin uzun olmasını sağlar.
Ürün Görselleri

Magnezyum plaka ile kalıp yapılması esnasında kaldırılacak talaş miktarı belirlenirken, alaşımın yapısı, kesme hızı ve kesici takım özellikleri, verilmek istenen şeklin özellikleri ile hedeflenen yüzey kalitesi dikkate alınmalıdır.

Özellikle, magnezyumun iyi ısı iletim özelliği dikkate alındığında, talaş kaldırma esnasında kesici takım ve metal yüzeyinin temas yüzeyinde oluşacak ısı nedeniyle, kesici takımın aynı ısı iletkenliğine sahip olmadığı düşünülürse, yüzeyde soğuk deformasyon olma ihtimali söz konusudur. Bunun için doğru kesim hızı ve takım yolu tespit edilmelidir.

Ürünle İlgili Merak Edilenler

CNC ile elde edilmiş Magnezyum Kalıplarda yapılan deneylerde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir;

 • Kesme ve Hazırlama Hızı: 5x275x330 mm ebatında elde edilecek plastik kalıp için bakı ile çalışıldığında 10 saat, magnezyum ile çalışıldığında 6 saate ihtiyaç vardır.
 • Yüksek Isı iletim Avantajı: 6x130x130 mm ölçülerinde bakır ve magnezyum ile elde edilen kalıplar kıyaslanıp, plastik damlama deneyi yapıldığında, bakır kalıp için 30 sn ısıtma süresi ile 35 sn bırakma zamanı, magnezyum için 12 sn ısıtma ve 15 sn bırakma zamanı elde edilmiştir.
 • Kalıp Kullanım Kolaylığı: kalıp esnasında yaşanan yanma ve karbonlaşma sorunu için bakır yüzeylerin tekrar parlatma ihtiyacı olduğu halde magnezyum kalıpta böyle bir ihtiyaç oluşmamıştır. (En az 5 kat uzun daha uzun ömürlüdür)
 • İşleme hızı ve Kolaylığı: Magnezyum CNC kalıp imalatında, madenin özelliklerinden dolayı kolay talaş kaldırılabilir ve ısıyı hızla iten bir yapısı olması nedeniyle, hem çabuk işlenir, hem de çok daha uzun ömürlü kalıplar elde edilebilir.
 • Uzun Ömürlüdür: Kalıbın imalatındaki kolaylığa ek olarak, karbonlaşmaya direnci sayesinde kalıp yapısı bozulmadan uzun süre kullanılabilir.
 • Üretim Kolaylığı: İyi ısı iletkenliği sayesinde istenilen ürünler çok daha homojen ve etkili şekilde üretilerek kısa sürede ürün üretilmesine imkan sağlar.

Magnezyum Levha – Plakaların CNC ile işlenme süreci tasarlanırken, küçük kesme kuvveti ile birlikte küçük açı değerlendirilmeli, büyük açı ile büyük talaş alanı bırakılmalıdır.